• Autentificare
  • Înregistrarea
Conspecte.ro » Conspcete » Test » INTEGRAMĂ „ANGAJAREA RESURSELOR UMANE”

0
0
00


Continul conspectului

Orizontal. 1. Specialist care se ocupă de atragerea candidaţilor pentru posturile vacante din organizaţie. 5 Metodă de recrutare a personalului. 8 Etapă a procesului de selecţie (2 cuvinte). 11 Tip de interviu de selecţie.  15 Tip de examen susţinut de candidaţi la angajare. 16 Probă prin care se examinează cunoştinţele şi aptitudinile fizice şi psihice ale candidatului la un anumit post. 19 Metodă de selecţie a candidaţilor. 21 Tip de CV. 24 24 de ore. 25 Tip de CV folosit pentru o anumită categorie de persoane. 26 Considerată cea mai răspândită metodă de recrutare a personalului. 28 Din ce surse de recrutare face parte personalul în formare? 29 De cele mai multe ori recrutarea internă se realizează prin ……………..  33 Metodă de recrutare pentru realizarea unor activităţi temporare a căror durată nu depăşeşte 9 luni.  36 organizaţie care apără interesele salariaţilor - factor ce influenţează activitatea de recrutare. 37 Metodă de recrutare contestată foarte mult în Republica Moldova (3 cuvinte). 39 Totalitatea de valori create şi respectate într-o organizaţie -  factor care influenţează activitatea de recrutare (2 cuvinte). 41 Totalitatea de legi - factor ce influenţează activitatea de recrutare (2 cuvinte).

 

 

Vertical. 2 Tip de eroare comisă de intervievatori în timpul interviului de selecţie (2 cuvinte). 3 Formă de recrutare internă. 4 Tip de interviu de selecţie care cuprinde un anumit set de întrebări pentru toţi candidaţii. 6 Încheiat la momentul angajării. 7 Factor ce influenţează activitatea de recrutare din cadrul organizaţiei (2 cuvinte). 8 Element discriminatoriu apărut deseori în anunţurile de angajare. 9 Activitate ce precede selecţia candidaţilor. 10 Element discriminatoriu utilizat în adresa candidaţilor tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă. 12 Tip de eroare întâlnit în timpul interviului de selecţie (2 cuvinte). 13 Formă de integrare organizaţională a noilor angajaţi. 14 Parte componentă a procesului de angajare. 17 Una din cerinţe pentru angajare. 18 Plasat în ziare şi reviste privind postul vacant. 20 Formă de integrare organizaţională a noilor angajaţi. 22 Tip de anunţ de angajare în care nu este indicată organizaţia. 23 Formă de integrare la locul de muncă a noului angajat. 24 Locul cel mai frecvent utilizat pentru plasarea anunţurilor de angajare (3 cuvinte). 27 Operaţie de vânzare cumpărare a forţei de muncă care are loc pe piaţă. 30 Metodă de recrutare a managerilor superiori (2 cuvinte). 31 Metodă de recrutare folosită în organizaţiile de dimensiuni mari. 32 Judecăţi făcute de intervievator la apariţia candidatului. 34 Metodă de integrare a noilor angajaţi. 35 Formular tipizat de tip „închis” sau „deschis” completat de candidat. 38 Factor care declanşează un proces fiziologic. 40 Raport procentual.  

Descarcarea Conspectului

Vizitator, lasă un comentariu?

Nume:*
E-Mail:Last Viewed