• Autentificare
  • Înregistrarea
Conspecte.ro » Conspcete » Test » INTEGRAMĂ „RECOMPENSAREA PERSONALULUI” rezolvata

0
0
00


Continul conspectului

Orizontal. 1 Factor al mediului extern ce influenţează mărimea recompensei (2 cuvinte).  4 Unul din nivele la care se acordă stimulentele. 6 Includ veniturile pe care angajaţii le primesc pentru activitatea depusă şi rezultatele obţinute, fiind concretizate în salarii de bază, sporuri şi stimulente (2 cuvinte). 9 Reprezintă un stimulent individual. 10 Care tip de salariu reprezintă mai întâi o categorie socială şi, apoi, o categorie economică? (2 cuvinte). 13 Formă de salarizare a personalului. 14 Tip de echitate care asigură echilibrul între salariile angajaţilor care efectuează aceiaşi activitate în organizaţii diferite. 23 Sistem de recompensare a personalului care are la bază atât rezultatele muncii angajaţilor cât şi nivelul de competenţă şi aptitudini care au influenţat rezultatele respective. 25 Element care este luat în consideraţie în unele sisteme de recompensare a personalului. 26 Variantă a salarizării în acord  care are drept scop sporirea volumului de producţie. 27 Care salariu are drept scop protejarea anumitor categorii de salariaţi pe piaţa muncii? 28 Tip de stimulent care realizează legătura directă între performanţele fiecărui angajat şi recompensa angajată. 30 Teorie motivaţională elaborată de Alderfer. 31 Tip de structură salarială care are drept scop sporirea performanţei. 33 8 martie şi 1 mai (2 cuvinte).  36 Factor al mediului extern ce influenţează mărimea recompensei. 37 Variantă a salarizării în acord. 38 Factor al mediului extern ce influenţează mărimea recompensei (2 cuvinte). 41 Autor al unui sistem de salarizare în acord regresiv. 43 Formă de recompensare financiară indirectă (2 cuvinte). 44 Tip de salariu acordat pentru rezultate remarcabile. 45 Formă de recompensare financiară indirectă (3 cuvinte). 46 Autorul teoriei performanţelor aşteptate. 47 Tip de recompensare în care remunerarea este corelată cu performanţele,contribuţia, competenţa sau aptitudinile individuale ori cu performanţele de echipă sau organizaţionale. 

Vertical. 2 Defineşte intenţiile organizaţiei în legătură cu politicile şi sistemele de recompense ce urmează a fi elaborate pentru a asigura şi motiva angajaţii organizaţiei (3 cuvinte). 3 Cărui mediu aparţine factorul Caracteristicile resurselor umane?  5 Salariul …..….  exprimă cantitatea de bunuri şi servicii pe care angajatul le poate procura cu salariul nominal. 7 Factor al mediului extern ce influenţează mărimea recompensei (2 cuvinte). 8 Factor al mediului intern ce influenţează mărimea recompensei (2 cuvinte). 11 Are drept scop sporirea angajamentului angajatului în realizarea sarcinilor de muncă. 12 Aspect al strategiei de recompensare a personalului (2 cuvinte). 15 Stimulent acordat angajaţilor din vânzări. 16 Formă de stimulare organizaţională (3 cuvinte). 17 Tip de echitate care asigură un echilibru între recompensele angajaţilor de pe posturi diferite din cadrul organizaţiei (2 cuvinte). 18 Element al reţelei tarifare de salarizare (3 cuvinte). 19 Factor al mediului intern ce influenţează mărimea recompensei. 20 Principalul element al recompenselor directe (3 cuvinte). 21 Element al sistemului de recompensare a directorilor şi a cadrelor executive superioare (3 cuvinte). 22 Reprezintă facilităţile şi înlesnirile acordate personalului, atât pe perioada angajării cât şi după aceea, datorită statutului de angajat (2 cuvinte). 24 Variantă a salarizării în acord. 29 Variantă a salarizării în acord. 32 Element al recompenselor directe. 34 Autor al unui sistem de salarizare în acord regresiv. 35 Modalitate de salarizare în care salariul se calculează în funcţie de numărul de ore lucrate de angajat. 39 Teorie motivaţională. 40 Autor al unui sistem de salarizare în acord diferenţial. 42 Sumă plătită angajatului pentru a-l atrage şi menţine la locul de muncă  ce se desfăşoară în condiţii nedorite sau pentru prestarea muncii în situaţii speciale. 

 

Descarcarea Conspectului

Vizitator, lasă un comentariu?

Nume:*
E-Mail:Last Viewed