• Autentificare
  • Înregistrarea
Conspecte.ro » Conspcete » Seminar » TEHNICA INCIDENTELEOR CRITICE

0
0
00


Continul conspectului

Odata ce am stabilit ca evaluarea performantelor este deosebit de necesara,urmatorul pas îl constituie modul concret în care se va realiza aprecierea. Putem copia practicile întâlnite în alte organizatii sau putem concepe acele tehnici de evaluare caresunt cele mai potrivite în functie de urmatoarele conditii: caracteristicile specificeorganizatiei si domeniului ei de activitate, caracteristicile persoanei evaluate,dimensiunile relevante ale performantei si scopurile specifice urmarite la nivel individual,departamental si organizational.Tehnicile de evaluare practicate cu succes sunt: fisa de apreciere, scala grafica deevaluare, sistemul de comparare, tehnica incidentelor critice, scala comportamentuluiasteptat, scala comportamentului observat si centrul de evaluare.
tehnica incidentelor critice se aplica pentru a diferentia comportamenteleeficiente si ineficiente în munca. 
Evaluatorii înregistreaza periodic incidentele decomportament care influenteaza performantele angajatului. Punerea în practica a acesteitehnici înseamna parcurgerea a trei etape: colectarea incidentelor critice, scalarea siclasificarea acestora si construirea listei de comportamente.Un exemplu de incident critic bun pentru un vânzator într-un magazin de produsealimentare poate fi urmatorul:25 mai - Mircea Popescu este politicos în relatiile cu clientii, prompt în servire, interesatde rezolvarea problemelor, raspunde imediat la solicitarile consumatorilor si are rabdareîn fata plângerilor facute de acestia.Pe de alta parte un incident critic negativ poate arata astfel:12 august - Mircea Popescu este agresiv, a refuzat pe un ton iritat sa dea informatii unuiclient, a acordat cu mare întârziere documentele necesare pentru furnizarea unui volumimportant de marfa, atitudine care a adus prejudicii imaginii firmei.Evaluarea finala a performantelor prin incidentele critice se realizeaza în urmaunui interviu care se desfasoara pe baza discutarii incidentelor consemnate de evaluator.Dezavantajul metodei este ca necesita un timp îndelungat pentru a consemna incidentelecritice care vor permite evaluarea, nu face posibile comparatii între persoane, iar aprecierea unui comportament drept semnificativ este diferita de la evaluator la evaluator.Cu toate acestea, în organizatiile din occident, metoda este des utilizata în apreciereaconducatorilor de departamente având ca scop studierea potentialului individului si planificarea carierei sale.
 

Tehnica incidentelor critice
(urmăreşte identificarea principalelor tipuri decomportamente critice, speciale, neobişnuite, erorilor şi insuficienţelor observate înrealizarea sarcinilor, precum şi influenţa pe care acestea o exercită asuprarezultatelor obţinute, incidentul critic nu are semnificaţia de conflict, ci aceea deaspect particular, pozitiv sau negativ al comportamentului deţinătorului postului saua performanţelor acestuia).
  • Universitatea: asem

Descarcarea Conspectului

Vizitator, lasă un comentariu?

Nume:*
E-Mail:Last Viewed