• Autentificare
  • Înregistrarea
Conspecte.ro » Conspcete » Curs » DOMENIILE INTELIGENŢEI ARTIFICIALE

0
0
+11


Continul conspectului

CUPRINS
Pag.
Capitolul 1
DOMENIILE INTELIGENŢEI ARTIFICIALE 5
Capitolul 2
BAZELE INTELIGENŢEI ARTIFICIALE 7
2.1. Logica clasică a propoziţiilor 7
2.1.1. Simboluri, formule 7
2.1.2. Evaluare, funcţie de adevăr 9
2.1.3. Tautologie, validitate, consistenţă 10
2.1.4. Metoda lui Quine 13
2.1.5. Metoda reducerii 14
2.1.6. Echivalenţe 16
2.1.7. Reguli de manipulare şi substituţie 16
2.1.8. Dualitate 17
2.1.9. Conectori adecvaţi 18
2.1.10. Consecinţe logice 19
2.1.11. Forme normale 19
2.2. Sistemul deductiv al calculului propoziţiilor 20
2.2.1. Demonstraţie şi deducţie 20
2.3. Limbajul calculului cu predicate de ordinul întâi 22
Capitolul 3
SISTEME EXPERT 24
3.1. Sisteme expert – generalităţi 24
3.2. Structura generală a unui sistem expert 25
3.3. Funcţionarea unui sistem expert 25
Capitolul 4
REALIZAREA UNUI PROGRAM ÎN MEDIUL DE
PROGRAMARE CLIPS 28
4.1. Introducere 28
4.2. Execuţia unui program în mediul de programare CLIPS 28
4.3. Structura programului CLIPS 32
4.3.1. Constructorii 32
4.3.2. Faptele 32
4.3.3. Constructorul deftemplate 33
4.3.4. Constructorul deffacts 34
4.3.5. Fapte ordonate 35
4.3.6. Adăugarea şi ştergerea faptelor 36
4.3.7. Modificarea şi duplicarea faptelor 39
4.3.8. Comanda watch 40
4.3.9. Definirea regulilor 41 
4
4.3.10. Afişarea agendei 43
4.3.11. Urmărirea activărilor, regulilor şi a statisticilor 44
4.3.12. Afişarea listei membrilor unei construcţii specificate 45
4.3.13. Afişarea textului membrilor unei construcţii specificate 45
4.3.14. Ştergerea membrilor unei construcţii specificate 46
4.3.15. Ştergerea tuturor construcţiilor din mediul CLIPS 47
4.3.16. Comanda printout 48
4.3.17. Tipuri de date 48
4.3.18. Funcţiile 50
4.3.19. Constructorii 51
4.3.20. Faptele 51
Capitolul 5
REŢELE NEURALE 53
5.1. Modelul general al unei reţele neuronale 53
5.2. Ecuaţia de evoluţie a reţelei 55
5.3. Paradigme ale instruirii 56
5.4. Topologia multistrat a reţelelor neurale 57
Capitolul 6
MULŢIMI NUANŢATE 58
6.1. Noţiunea de mulţime nuanţată 58
6.2. Sisteme expert bazate pe mulţimi nuanţate 60
Capitolul 7
ALGORITMI GENETICI 62
7.1. Generalităţi 62
7.2. Algoritmul genetic canonic 62
SEMINAR 66
Seminar 1 66
Seminar 2 68
Seminar 3 70
Seminar 4 71
Seminar 5 72
Seminar 6 72
Seminar 7 74
Laborator
Laborator 1,2,3 77
Laborator 4,5,6 90
Laborator 7,8,9 123
Laborator 10,11,12,13,14 134
BIBLIOGRAFIE 151

Descarcarea Conspectului

Vizitator, lasă un comentariu?

Nume:*
E-Mail:Last Viewed