• Autentificare
  • Înregistrarea
Conspecte.ro » Conspcete » Curs » Teorie Economica Curs de Prelegeri DS

0
0
00


Continul conspectului

Prefaţă

Actualul curs de prelegeri „Teorie Economică” este destinat studenţilor de la specialităţile inginereşti şi urmăreşte scopul săcontribuie la aprofundarea cunoştinţelor şi aptitudinilor practice îndomeniul problemelor economice complicate cu care se confruntă actualemente societatea. Ca obiectiv prin cipal al lucrării estefamilizarea studenţilor cu noţiunile de bază a le economiei generale, cu problemele de ordin micro, macro, mondoeconomic şi deintegrare în Uniunea Europeană. Acea stă lucrare diferă substanţial de cursul de prelegeri„Teorie economică”, editată în cadrul U.T.M. în a. 2004, atât princonţinutul temelor şi aparatului statistic şi factologic reînnoit, cât şi prin noua structură a cursului care cuprinde un nou compartiment – „Uniunea Europeană”, care reflectă o prezentare generală a dezvo ltării Uniunii Europene şi de funcţionare a instituţiilor acesteia. În conformitate cu nou l program analitic (pentru ciclul I de licenţă), cursul de prelegeri cuprinde cinci secţiuni structurate în 23teme: prima secţ iune – „ Introducere în teoria economică ” (temele 1- 4), a doua secţiune – „Microeconomie” (temele 5-11), a treia secţiune – „Macroeconomie” (temele 12- 17), a patra secţiune – „Mondoeconomie” (temele 18-20), a cince a secţiune – „Uniunea Europeană” (temele 21- 23). Prin conţinutul problemelor aborda te cursul de prelegeri are o structură comparabilă cu cea a„Economix” -urilor occidentale. Fiecare temă a cursului de prelegeri debutează cu enunţarea planului, scopului urmărit şi obiectivele de studii pe care studenţiitrebuie să le posede şi finalizează cu rezumat şi bibliografie, astfelîncât să ajute studentul la însuşirea materialului respectiv şi la pregătirea pentru susţinerea examenului la disciplina dată. Fiecareîntrebare din temă include un răspuns scurt, care constituie pentru student un posibi l model de abordare a problemei în cauză. Desigur,în procesul studierii literaturii recomandate studentul poate apela şila alte variante de răspuns.
La elaborarea cursului de prelegeri „Teoria Economică” au participat: prof. univ. dr. hab. Andrei Cojuh ari (Introducere şi temele 1-4, 12-17), conf. univ., dr. Valentina Childescu (temele 5-11). Temele 18 – 23 au fost elaborate de V. Childescu şi A. Cohuhari cu participarea conf. univ., dr. Andrei Gangan. La oformarea tehnică a lucrării a participat lect. u niv. Mariana Tertiuc.Aducem sincere mulţumir i recenzenţilor, colectivului deredactare şi editare a l U.T.M. şi tuturor acelora care, direct sauindirect, au contribuit la realizarea acestei lucrării didactice.

Descarcarea Conspectului

Vizitator, lasă un comentariu?

Nume:*
E-Mail:Last Viewed