• Autentificare
  • Înregistrarea
Conspecte.ro » Bacalaureat » Matematica » Teme pentru Bac (o scurtă introducere)

0
0
00


Continul conspectului

Item Nr. 1 Fracții. Puteri. Radicali. Logaritmi. Comparați. Calculați și completați caseta liberă. A se cunoaște proprietățile de bază ale puterilor, radicalilor și logaritmilor. A se atrage atenție la baza logarimului, baza puterii și ordinul radicalului.

Item Nr. 2 Funcții. Derivata funcției. Derivata de ordinul 2 al funcției. Primitiva funcției. Interpretarea Graficului funcției, Graficul derivatei funcției. Aria subgraficului funcției. Volumul corpului de rotație. Monotonia funcției. Semnul funcției. Paritatea. Mulțimea valorilor funcției. Domeniul maxim de definiție. Extremele. Punctele critice. Punctele de inflexiune. Limita unei funcții.

Item Nr. 3 Calcul geometric simplu. Figuri geometrice: pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, paralelogram, romb. Corpuri geometrice: cub, cuboid, prismă, piramidă, con, sferă, trunchi de con, trunchi de piramidă. Noțini de rază, diagonală, înălțime, bisectoare, mediană, mediatoare, secțiune axială, secțiune diagonală, secțiune orizontală, tangentă, unghi, unghi diedru, etc. Proprietățile triunghiului dreptunghic, echilateral, isoscel.

Item Nr. 4 Fracții. Puteri. Radicali. Logaritmi. A se afla valoarea expresiei. Se utilizează proprietăți mai avansate.

Item Nr. 5 Ecuații și inecuații: raționale, iraționale, exponențiale, logarimice. Matrici și determinanți.

Item Nr. 6 Numere complexe(imaginare). Forma algebrică. Forma geometrică. Reprezentarea pe xOy. Rez. Imz. |z|, conjugatul lui z, inversul lui z. I la putere pară, i la putere impară. Ecuații liniare de grad I cu z și z conjugat. Ecuații raționale cu z. Ecuații de gradul II cu z.

Descarcarea Conspectului

Vizitator, lasă un comentariu?

Nume:*
E-Mail:Last Viewed