SE VINDE (500E)

Conspecte.roConspecte

Laboratoare la Analiza si Sinteza Dispozitivelor Numerice

 • UTM
 • Munteanu S.
 • 68
docxASDN Laborator nr 1

 Efectuarea lucrării: 1. Se efectuează minimizarea funcţiilor logice y1 şi y2 conform variantei 3. Pentru ambele funcţii se efectuează sinteza circuitul logic în setul de elemente ŞI-NU. 2. Funcţia y1 se reprezint

 • UTM
 • Nu Este Specificat
 • 49
docxLab asdn

Tema: Sinteza circuiteleor logice combinationale var 9

 • CPB
 • Iatmirschi S.
 • 3
docLucrarea practică Nr. 13 "Studierea schemelor de indicaţie dinamică."

Scopul lucrării: de studiat metodele de comandă cu indicatoarele de sinteză a simbolurilor electroluminiscente cu vid, pe semiconductoare, cu cristale lichide. Consideraţii teoretice. În componenţa sistemelor de afişar

 • CPB
 • Iatmirschi S.
 • 3
docLucrarea practică Nr. 12 "Studierea dispozitivelor de programare a circuitelor de memorie."

Scopul lucrării: acumularea deprinderilor practice de lucru cu programatorul “TURBO”. Programatorul "TURBO" Extras din ghidul de utilizare Programează circuitele: EPROM 2516, 2532, 2564, 2716, 2732, 2764, 27128, 27256,

 • CPB
 • Iatmirschi S.
 • 2
docLucrarea practică Nr. 11 "Studierea circuitelor de memorie."

Scopul lucrării: însuşirea deprinderilor practice lucru cu circuitele de memorie. Consideraţii teoretice 1.Circuite de memorie Circuite de memorie sunt circuite care asigura posibilitatea de regasire a unor informatii

 • CPB
 • Iatmirschi S.
 • 5
docLucrarea practică Nr. 10 "Sinteză numărătoarelor."

Scopul lucrării: studierea diferitelor tipuri de numărătoare şi a metodelor lor de proiectare. Consideraţii teoretice O clasă importantă de circuite logice secvenţiale o reprezintă numărătoarele. Destinaţia circuitelo

 • CPB
 • Iatmirschi S.
 • 9
docLucrarea practică Nr. 9 "Sinteză registrelor."

Scopul lucrării: studierea registrelor şi metodelor lor de proiectare. Consideraţii teoretice Registrele se includ în categoria schemelor logice secvenţiale şi sînt destinate pentru memorarea şi procesarea cuvintelor

 • CPB
 • Iatmirschi S.
 • 18
docLucrarea practică Nr. 8 "Sinteză comparatoarelor."

Scopul lucrării: Însuşirea deprinderilor practice de sinteză a diferitelor tipuri de comparatoare. Consideraţii teoretice Comparatoarele se includ în clasa circuitelor logice combinaţionale care asigură compararea num

 • CPB
 • Iatmirschi S.
 • 11
docLucrarea practică Nr. 7 "Sinteză sumatoarelor binare."

Scopul lucrării: însuşirea deprinderilor practice de sinteză a sumatorului complet şi a sumatorului binar cu transport succesiv şi anticipat. Consideraţii teoretice Sumatoarele se includ în clasa de circuite logice co

 • CPB
 • Iatmirschi S.
 • 17
docLucrarea practică Nr. 6 "Sinteză decodificatoarelor şi codificatoarelor."

Scopul lucrării: studierea practică a structurii şi a metodelor de sinteză a decodificatoarelor şi codificatoarelor. Consideraţii teoretice Decodificatorul este un element funcţional, care reprezintă un circuit logic

 • CPB
 • Iatmirschi S.
 • 19
docLucrarea practică Nr. 5 "Sinteză convertoarelor de cod."

Scopul lucrării: studierea practică a metodelor de sinteză a convertoarelor de cod. Consideraţii teoretice Convertoarele de cod sînt elementele funcţionale destinate transformării unui cod binar în altul. De obicei ac

 • CPB
 • Iatmirschi S.
 • 12
docLucrarea practică Nr. 4 "Sinteză a circuitelor logice combinaţionale."

Scopul lucrării: studierea practică şi cercetarea procesului de sinteză a circuitelor logice combinaţionale. Consideraţii teoretice Orice circuit logic se caracterizează prin natura semnalelor de intrare, a celor de

 • CPB
 • Iatmirschi S.
 • 15
docLucrarea practică Nr. 3 "Minimizarea funcţiilor booleene."

Scopul lucrării: studierea metodelor de minimizare a funcţiilor booleene. Consideraţii teoretice 1. Minimizarea functiilor logice. Analiza si sinteza sistemelor numerice se bazeaza pe algebra booleana. Rezulta o legat

 • CPB
 • Iatmirschi S.
 • 9
docLucrarea practică Nr. 2 "Operaţii cu numere binare."

Scopul lucrării: acumularea deprinderilor practice la îndeplinirea operaţiilor cu numere binare. Consideraţii teoretice Adunarea numerelor binare în virgulă fixă. Adunarea în cod direct. Regulile de adunarea a numerelo

 • Colegiul Politehnic din Chisinau
 • Nu Este Specificat
 • 8
docxCercetarea principiului de funcţionare a bistabilelor de tip D.

Studierea principiului de construcţie şi funcţionare a circuitelor bistabile de tip D cu utilizarea programului simulator Electronics Workbench(EWB).Cercetarea în mod practic a regimurilor de funcţionare a bistabilului D

Contacte

mail iconconspecte@gmail.comskype logoconspectemail boxScrie mesaj administratiei
Copyright 2018 Conspecte.ro