SE VINDE (500E)

Conspecte.roConspecte

Cursuri la Economia Turismului

 • ASE
 • L.r
 • 0
jpgItalia turism

Date statistic

 • ASE
 • Livandoschi
 • 0
docxItalia

Economia turismului

 • ASEM
 • Livandovschi
 • 0
docEconomia turismului

Economia turismului Economia turismului

 • ASEM
 • Livandovschi Roman
 • 0
docTemele pentru examen la economia turismului

Temele pentru examen la economia turismului

 • ASEM
 • Livandovschi
 • 3
docEconomia turismului livandovschi

Curs la economia turismului livandovschi

 • ASEM
 • Maxim V
 • 0
docxTurismul in perioada interbelica

Turismul in perioada interbelica

 • ASEM
 • Furculita
 • 2
docxTema 1 2 3

Turismul reprezintă astăzi, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a vieţii economice şi sociale pentru un număr tot mai mare de ţări ale lumii.Receptiv la prefa

 • ASEM
 • Livandovschi Roman
 • 3
docPrograma analitică a cursului "Economia turismului"

Turismul se manifestă ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot mai activă în viaţa economică şi socială, cu o participare semnificativă la progresul general şi, nu în ultimul rând, ca promotor al globaliz

 • ASEM
 • Livandovschi Roman
 • 11
docCurs economia turismului

Curs economia turismului roman livandovschi

 • ASEM
 • Nu Este Specificat
 • 3
docTurismul - activitate economico-sociala

1.1. Conceptele de „turism” şi „turist” 1.1.1. Repere istorice ale turismului 1.1.2. Conceptul şi noţiuni fundamentale din turism 1.2. Turismul şi dezvoltarea economico-socială 1.2.1. Conexiuni macroeconomice ale turism

 • ASEM
 • Livandovschi Roman
 • 0
docxRelieful constituie cadrul general în care se desfăşoară turismul şi unul din cei mai Importanţi factori de atractie.

Relieful constituie cadrul general în care se desfăşoară turismul şi unul din cei mai Importanţi factori de atractie.

 • ASEM
 • Rusu Livia
 • 0
docResursele turistice si fondul turistic

1. Obiectivele atractive ale cadrului natural 2. Formele de relief ca resurse ale cadrului natural 3. Clima ca resursă turistică şi componentele sale 4. Hidrografia ca resursă turistică şi componentele sale 5. Vegetaţia

 • ASEM
 • Furculita Igor
 • 2
docxDimensiunile turismului international

9.1. Evoluţii în dinamica şi structura fluxurilor turistice internaţionale 9.2. Fluxurile turistice internaţionale la orizontul anilor 2020 9.3. Provocări cu care se confruntă turismul mondial la începutul mileniului tre

 • ASEM
 • Livandovschi Roman
 • 12
docEconomia Turismului

Tema 1: Turismul-activitate econonico-sociala. 1.1 Conceptele de ‘’Turism’’ si ‘’Turist’’ OBIECTIVE: • Prezentarea turismului ca fenomen specific lumii moderne; • Prezentarea etimologica a cuvintului turism; • Interpre

 • ASEM
 • Nu Este Specificat
 • 1
docxSubiecte la examen economia turismului

1. Conceptele de „turism” şi „turist” Turismul: totalitatea fenomenelor şi relaţiilor care decurg din deplasarea şi sejurul turiştilor, motivate de orice altă activitate decât aceea de prestare a unei activităţi lucrati

Contacte

mail iconconspecte@gmail.comskype logoconspectemail boxScrie mesaj administratiei
Copyright 2018 Conspecte.ro