SE VINDE (500E)

Conspecte.roConspecte

Cursuri la Economia Intreprinderii

 • UTM
 • Caldare Maria
 • 0
docTipologia costurilor

Desfăşurarea neîntreruptă a activităţii economice presupune un consum continuu de factori de producţie. În condiţiile limitării cantitative a acestora, firmele aleg categoriile şi cantităţile de bunuri care vor fi produs

 • Universitatea de Vest din Timisoara
 • Miclea
 • 9
pdfCurs Economia Intreprinderii

CAPITOLUL I ECONOMIA ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE 1.1. Știința economică și economia întreprinderii 1.2. Rolul întreprinderii în economie 1.3. Definirea și caracteristicile întreprinderilor 1.4. Tip

 • Universitatea Agrara de Stat din Moldova
 • Blosenco Magda
 • 2
docЭкономика предприятия

Сущность определений экономика и экономика предприятия. Экономика (от греч. oikos – дом, домашнее хозяйство и nomos – закон). Само слово oikonomia означает законы хозяйствования, искусство расчетливого ведения хозяйства.

 • UTM
 • Vascan
 • 3
docModelul de completare a documentaţiei de deviz

Modelul de completare a documentaţiei de deviz Formular nr.1 Investitor ________________ (denumirea) Obiect ___________________ (denumirea obiectului) Lista cu cantităţile de lu

 • USM
 • Tarus Victoria
 • 22
docAvantajele și dezavantajele micului business

Micul business reprezintă întreprinderi de dimensiuni mici în cadrul economiei moderne.Principalele forme ale micului business sunt: 1. Micro întreprinderi 2. întreprinderi mici Criterii de evidențiere a micro întreprin

 • USM
 • Rosca Petru
 • 21
docxFondurile fixe si capacitatile de productie ale intreprinderii

1. Componenţa şi structura fondurilor fixe 2. Uzura fizică şi morală a fondurilor fixe, amortizarea lor 3. Indicatorii privind utilizarea fondurilor fixe de producţie 4. Capacitatea de producţie a întreprinderii Fondur

 • USM
 • Rosca Petru
 • 9
docxCostul Productiei. Profitul si rentabilitatea. Preturile si tarifele.

1. Cheltuielile întreprinderii. Clasificarea cheltuielilor la fabricarea producţiei. 2. Încasările de la realizarea producţiei (lucrărilor, serviciilor). Profitul şi rentabilitatea. 3. Căile de reducere a cheltuielilor l

 • UTM
 • Nu Este Specificat
 • 11
docEconomia intreprinderii de restauratie

Bufetul. Este o unitate cu largă accesibilitate, funcţionând, de obicei independent sau ca anexă a unor complexe, în incinta unor întreprinderi sau instituţii, şcoli, la cabane, pe vapoare, avioane, în gări şi autogări,

 • UCCM
 • Nu Este Specificat
 • 0
pdfResponsabilitatea sociala

responsabilitatea sociala corporativa

 • USM
 • Tarus Victoria
 • 3
xlsxModel de flux financiar

flux financiar la economia entitatilor economice

 • ASEM
 • Bulgac Alexandru
 • 15
pdfEconomia Intreprinderii

Nu are descriere.

 • USCH
 • Gutu
 • 1
docetapele vietii unui produs

etapele vietii unui produs (antreprenoriat)

 • USCH
 • Nu Este Specificat
 • 0
docGeografia transporturilor speciale

Nu are desToate tipurile de transporturi terestre, acvatice, aeriene sunt considerate transporturi clasice. În regiunile unde aceste tipuri nu sunt accesibile s-au introdus alte mijloace şi procedee de transport, care s

 • ASEM
 • Raischi Natalia
 • 6
docRentabilitatea activităţii comerciale

1. Conţinutul şi indicatorii rentabilităţii 2. Factorii care determină mărimea profitului 3. Repartizarea profitului 5. Căile de sporire a eficienţei activităţii comerciale REZUMAT • Eficienţa economică este raport

 • ASEM
 • Raischi Natalia
 • 10
docResursele intreprinderii de comert

Întreprinderile de comerţ trebuie să dispună, în vederea funcţionării, de un capital: • economic; • tehnic; • juridic; • social; • lichid; • contabil. Capital = ansamblul mijloacelor de producţie (ca factori de pr

Contacte

mail iconconspecte@gmail.comskype logoconspectemail boxScrie mesaj administratiei
Copyright 2018 Conspecte.ro