SE VINDE (500E)

Conspecte.roConspecte

Cursuri la Contabilitatea Intreprinderii

 • ASEM
 • Birca E.
 • 1
docxContabilitatea intreprinderii

Tema 1 teorie

 • ASEM
 • Badicu Galina
 • 0
pdfTema contabilitatea creantelor, BA, 2016

Tema contabilitatea creantelor, BA, 2016

 • ASEM
 • Badicu Galina
 • 0
pdfTema contabilitatea imobilizarilor, BA, 2016

Tema contabilitatea imobilizarilor, BA, 2016

 • ASEM
 • Badicu Galina
 • 0
pdfTema cheltuieli si venituri la contabilitatea intreprinderii, BA, 2016

Tema cheltuieli si venituri la contabilitatea intreprinderii, BA, 2016

 • ASEM
 • Nu Este Specificat
 • 3
docVenituri si cheltuieli

4.1 Delimitări şi structuri privind cheltuielile şi veniturile Pe parcursul activităţii sale entităţile efectuează diverse operaţii economico-financiare în cadrul cărora suportă cheltuieli şi înregistrează venituri.

 • ASEM
 • Nu Este Specificat
 • 1
docImobilizarile

1.1. Definiţia, clasificarea, constatarea şi evaluarea activelor imobilizate O componentă importantă a patrimoniului entităţilor o constituie capitalul imobilizat în bunuri şi valori destinate să deservească activita

 • ASEM
 • Gudima Galina
 • 1
docTema 5. SCHEMA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII PRINCIPALELOR OPERAŢII ECONOMICE

1. Schema generală a contabilităţii operaţiunilor de aprovizionare cu stocuri Pentru desfăşurarea activităţii entităţile se aprovizionează cu materiale care pot fi divizate în materii prime şi materiale consumabile. Mat

 • ASEM
 • Gudima Galina
 • 1
docxTema 4. SISTEMUL DE CONTURI ŞI DUBLA ÎNREGISTRARE

1. Noţiuni privind contul, destinaţia şi structura acestuia Contul este un procedeu specific metodei contabilităţii care reflectă existenţa şi mişcarea fiecărui element patrimonial ca efect al modificărilor produse de o

 • ASEM
 • Gudima Galina
 • 3
docxRaport financiar

Active imobilizate Imobilizări necorporale Imobilizări corporale în curs de execuţie Terenuri Mijloace fixe Resurse minerale

 • ASEM
 • Gudima Galina
 • 2
docxT2: Obiectul si metoda contabilitatii

1. Obiectul de studiu al contabilităţii 2. Activele (Bunurile economice), caracteristica şi clasificarea lor. 3. Pasivele (Sursele de constituire a activelor) şi clasificarea lor. 4. Noţiuni privind cheltuielile şi co

 • ASEM
 • Gudima Galina
 • 1
docxTema 1. "Notiuni privind contabilitatea..." CONTABILITATEA INTREPRINDERII

1.Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea), într-o ordine şi pe baza unor principii stabilite a fenomenelor şi proceselor

 • ASEM
 • Birca Aliona
 • 2
pptxVenit.chelt

tema: venitul, cheltuielile

 • ASEM
 • Svetlana
 • 6
pdfContabilitatea reparaţiei mijloacelor fixe

Pentru întreţinerea mijloacelor fixe în stare de lucru, dacă este necesar şi convenabil din punct de vedere economic, întreprinderile efectuează reparaţia acestor mijloace.După complexitatea şi volumul lucrărilor disting

 • ASEM
 • Birca Aliona
 • 10
docProces-verbal de punere în funcţiune a mijloacelor fixe

Formular nr. MF-1 Proces-verbal de punere în funcţiune a mijloacelor fixe

 • ASEM
 • Birca Aliona
 • 4
pptxContabilitatea stocurilor

3.1. Noţiunea, clasificarea, recunoașterea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale 3.2. Contabilitatea materialelor 3.3. Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzurii acestora 3.4. Contab

Contacte

mail iconconspecte@gmail.comskype logoconspectemail boxScrie mesaj administratiei
Copyright 2018 Conspecte.ro