SE VINDE (500E)

Conspecte.roConspecte

Cursuri la Bazele Contabilitatii

 • Colegiu Agroindustrial
 • Elena Popov
 • 0
docxSchema de clasificare venituri si cheltuieli

Clasificarea cheltuielilor cheltuielile intreprinderii: -cheltuieli ale activitatii operationale. -cheltuieli ale altor activitati. -cheltuieli privind impozite pe venit.

 • ASEM
 • Erhan
 • 0
docTopic 3. Types of economic transactions and financial statements

Topic 3. Types of economic transactions and financial statements 3.1. Types of economic transactions. 3.2. Financial statements.

 • ASEM
 • Erhan
 • 0
docTopic 2. Financial position and the Accounting Equation

Topic 2. Financial position and the Accounting Equation 2.1. Financial Position and Basic Accounting Equation 2.2. Assets classification 2.3. Liabilities and Owner’s Equity classification 2.4. Revenues, Expenses

 • ASEM
 • Erhan
 • 0
docINTRODUCTION IN ACCOUNTING

1.1. Business Goals and Activities 1.2. Financial and Managerial Accounting and Users of Accounting Information 1.3. Basic Accounting Principles 1.1. Business Goals and Activities A business is an economic unit tha

 • ASEM
 • Grigoroi
 • 0
pdfIntocmirea registrelor

Întocmirea registrelor centralizatoare (balanţa de verificare, Cartea mare) şi controlul înregistrărilor în conturi

 • ASEM
 • Zlatina
 • 0
docPlanul de conturi nou

Planul de conturi nou

 • ULIM
 • Balan
 • 1
docContabilitatea activelor nemateriale

Noţiunea de active nemateriale, componenţa şi clasificarea acestora Noţiuni privind activele nemateriale. Activele nemateriale reprezintă active nepecuniare (nebăneşti) identificate care nu îmbracă o formă materială,

 • ASEM
 • Chislaru A
 • 0
docBazele organizării contabilităţii financiare

Conceptul, scopul şi obiectul contabilităţii financiare Contabilitatea financiară reprezintă un sistem de colectare, prelucrare şi înregistrare a informaţiilor care se conţin în rapoartele financiare. Scopul conta

 • ASEM
 • Galina badiku
 • 0
docBazele contabilitatii

Tema 1,bazele contabilitatii

 • ASEM
 • Lazari Liliana
 • 0
pdfFilename: bctest1.pdf

Filename: bctest1.pdf

 • ASEM
 • Liliana Lazari
 • 1
pdfFilename: bctest.pdf

Filename: bctest.pdf

 • ASEM
 • Tostogan
 • 1
docPlanul general de conturi contabile

PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE I. DISPOZIŢII GENERALE Planul general de conturi contabile este elaborat în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi a altor acte normative contabile, ţinînd cont de

 • ASEM
 • MIHAILITA
 • 1
pptOBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII

constituie reflectarea valorică a patrimoniului entităţii, precum şi mişcarea, modificarea lui ca urmare a operaţiilor economice ce generează costuri, cheltuieli, venituri în obţinerea rezultatelor financiare într-o p

 • ASEM
 • Mihailta
 • 1
pptINIȚIERE ÎN CONTABILITATE

Noțiunea și funcțiile contabilității. Utilitatea și rolul în procesul decizional. Reglementarea contabilităţii în RM Principiile de bază ale contabilității și caracteristicile calitative ale informațiilor contabile

 • ASEM
 • Nu e specificat
 • 1
docxLegea contabilitatii

Lucrare in word Legea contabilitatii

Contacte

mail iconconspecte@gmail.comskype logoconspectemail boxScrie mesaj administratiei
Copyright 2018 Conspecte.ro