SE VINDE (500E)

Conspecte.roConspecte

Cursuri la Agromarketing

 • ASEM
 • Paic Mihai
 • 0
jpgCursla depozitare

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 • ASEM
 • Paic Mihai
 • 0
jpgCurs 2

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 • ASEM
 • Paic Mihail
 • 0
jpgCurs 1

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 • ASE
 • Raluca Andrea Ion
 • 1
pptCurs Agromarketing (pe scurt)

Obiectivele Cursului CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE AGROMARKETINGULUI. EVOLUŢIA AGROMARKETINGULUI 2. CEREREA FINALĂ DE PRODUSE AGROALIMENTARE. CONSUMUL FAMILIAL ŞI CUMPĂRAREA DE PRODUSE ALIMENTARE 3. COMPORTAMEN

 • ASEM
 • Paic.M
 • 0
docMETODE ŞI TEHNICI ÎN AGROMARKETING

METODE ŞI TEHNICI ÎN AGROMARKETING Plan: 1. Caracteristica metodelor statistice aplicate în agromarketing 2. Metodele de determinare a factorului sezonier în agromarketing Prezentarea:

 • ASEM
 • Paic Mihail
 • 2
pdfCererea finală de produse agroalimentare

1. Cererea finala: concept și măsurare 2. Elasticitatea cererii

 • ASEM
 • Paic Mihail
 • 2
pdfAgromarketing

Tema 1 la agromarketing

 • ASEM
 • Nu Este Specificat
 • 1
zipTeme la agromarketing

Curs la agromk cap 1-cap 11

 • Universitatea Agrara de Stat din Moldova
 • Dragan Dumitru
 • 0
pdfAgromarketing Capitolul 11

Obiective • cunoaúterea tehnicilor de stabilire a pre urilor produselor agroalimentare; • eviden ierea principalelor strategii de pre uri utilizate de cãtre întreprinderile agroalimentare;

 • Universitatea Agrara de Stat din Moldova
 • Dragan Dumitru
 • 0
pdfAgromarketing Capitolul 10

Obiective • cunoaúterea tehnicilor de stabilire a pre urilor produselor agroalimentare; • eviden ierea principalelor strategii de pre uri utilizate de cãtre întreprinderile agroalimentare;

 • Universitatea Agrara de Stat din Moldova
 • Dragan Dumitru
 • 0
pdfAgromarketing Capitolul 9

CAPITOLUL 9 DISTRIBU ,$352'86(/25$*52$/,0(17$5( Obiective • SUH]HQWDUHD FRQFHSWXOXL úL D IXQF LLORU GLVWULEX LHL SURGXVHORU agroalimentare; • HYLGHQ LHUHD DYDQWDMHORU GLVWULEX LH

 • Universitatea Agrara de Stat din Moldova
 • Dragan Dumitru
 • 0
pdfAgromarketing Capitolul 8

Obiective • SUH]HQWDUHD FRQFHSWHORU GH FDOLWDWH úL VWDQGDUGL]DUH D SURGXVHORU agroalimentare; • HYLGHQ LHUHDGLIHUHQ LHULORUFDOLWDWLYHDOHSURGXVHORUDOLPHQWDUHúL a modalitã LORU

 • Universitatea Agrara de Stat din Moldova
 • Dragan Dumitru
 • 0
pdfAgromarketing Capitolul 7

Obiective • HIHFWXDUHD XQRU GHOLPLWmUL FRQFHSWXDOH úL FODVLILFmUL SULYLQG produsele agroalimentare; • HYLGHQ LHUHD FRQVWUkQJHULORU SULYLQG SURVSH LPHD SURGXVHORU agroalimentare; •

 • Universitatea Agrara de Stat din Moldova
 • Dragan Dumitru
 • 0
pdfAgromarketing Capitolul 6

Obiective: • HYLGHQ LHUHD IDFWRULORU LQWHUQL úL H[WHUQL FDUH FRQGXF OD IRUPDUHD FRPSRUWDPHQWXOXL FRQVXPDWRUXOXL FkW úL DO FXPSmUDWRUXOXL vQ ansamblul lor; • identificarea diferi

 • Universitatea Agrara de Stat din Moldova
 • Dragan Dumitru
 • 0
pdfAgromarketing Capitolul 5

Obiective: • HYLGHQ LHUHD IDFWRULORU LQWHUQL úL H[WHUQL FDUH FRQGXF OD IRUPDUHD FRPSRUWDPHQWXOXL FRQVXPDWRUXOXL FkW úL DO FXPSmUDWRUXOXL vQ ansamblul lor; • identificarea diferi

Contacte

mail iconconspecte@gmail.comskype logoconspectemail boxScrie mesaj administratiei
Copyright 2018 Conspecte.ro